การวางงบประมาณการเงิน และการพยากรณ์

8602 Views  | 

การวางงบประมาณการเงิน และการพยากรณ์

การวางแผนที่ละเอียด และอิงความเป็นจริง คือหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุด เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นมากที่สุด ทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เข้ามา และเป็นไกด์นำทางให้ธุรกิจของคุณได้รับกำไรในที่สุด แต่หากไม่มีต้นทุน การคาดคะเนประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะยากลำบาก ขั้นตอนการวางแผนการเงิน วางแผนงบประมาณการเงิน และการพยากรณ์ (PBF) นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของทุก ๆ องค์กร และมักใช้เพื่อวางแผนงานเมื่อต้องการกำหนดเส้นทางบริหารให้แก่บริษัท

 

การวางแผน คือคำที่ใช้อธิบายเมื่อผู้บริหารระดับสูงได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าสิ่งใดที่เป็นไปได้ การวางแผนจะเปิดเส้นทางและขั้นตอนเริ่มต้น รวมทั้งเป้าหมายด้านการเงินขององค์กร และเพราะการวางแผนนั้นมักใช้ในระยะยาว หลาย ๆ บริษัทจึงมีการวางแผนประจำ ให้ครอบคลุมไปถึงระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี

 

การวางงบประมาณการเงิน คือการจัดทำแผนการเงินล่วงหน้าในปีงบการเงินนั้น ๆ ปีละครั้ง การวางงบการเงินที่มีประสิทธิภาพควรจะสามารถแยกประเภทรายรับ และรายจ่ายที่คาดหวังแบบเดือนต่อเดือน หรือแต่ละไตรมาสได้ และมักขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังตั้งเป้าหมายที่จะใช้งบประมาณจำนวนมากในอีก 1 หรือ 2 ปีเพื่อใช้ในการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ ยิ่งคุณเริ่มทำงบประมาณเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น เมื่อวางแผนเสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจในบริษัทแล้ว งบประมาณการเงินประจำปีจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้ทดสอบว่าประสิทธิภาพขององค์กรใดได้มีการวางแผนมาแล้วตลอดปี

 

การพยากรณ์การเงิน คือการคาดคะเนอนาคตของผลลัพธ์ทางการเงิน โดยการวิเคราะห์จุดยืนปัจจุบันขององค์กร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ การพยากรณ์การเงินที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่สามารถคาดเดาว่าองค์กรใดจะมีประสิทธิภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อติดตาม และยกระดับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ในทุก ๆ เดือน

ขั้นตอนทั้งสามดังกล่าวนี้ สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อตั้งเป้าหมายกำไร และงบประมาณ ทำให้คุณมีสิ่งที่ใช้ยึดถือในหนทางสู่เป้าหมายไปตลอดปี

 

ประโยชน์สำคัญของขั้นตอน PBF คือ:

▪ วางแผนและคาดเดาช่องทางการเงิน

▪ รู้ถึงจุดเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาก่อนจะลุกลาม

▪ สามารถควบคุมสิ่งที่กำลังเข้าและออกจากธุรกิจ

▪ สร้างความมั่นใจในการเลือกใช้กลยุทธ์

▪ บริหารท่อเลี้ยงในการขาย และติดตามประสิทธิภาพเป้าหมาย

▪ แยกงบการเงินสำรองเพื่อสร้างความชัดเจนในการใช้จ่าย

▪ แสดงให้เห็นนักลงทุนที่น่าสนใจ

▪ มอบให้กับผู้ให้กู้เพื่อหาเงินทุนเพิ่มเติม

 

งบประมาณของคุณควรถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณการเงิน และสงวนไว้อย่างน้อยหนึ่งไตรมาสก่อนที่จะเริ่มแก้ไข การพยากรณ์ก็เช่นเดียวกันกับงบประมาณในต้นปี แต่จะถูกแก้ไขไปพร้อม ๆ กับสภาพแวดล้อม ต้องยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งปี ไปพร้อม ๆ กับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับจุดยืนในธุรกิจ และระบบงานของคุณเปลี่ยนไป ธุรกิจที่มีขนาดเล็กจะแก้ไขงบประมาณทุก ๆ ไตรมาส ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะปฏิบัติตามงบประมาณรายปีอย่างเคร่งครัด เพื่อจำกัดงบประมาณ และความซื่อสัตย์ในการใช้จ่าย เพื่อพัฒนาธุรกิจ

 

วิธีการวางแผน วางงบประมาณการเงิน และการพยากรณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม แผน PBF ที่ได้รับการพัฒนาบ่มเพาะอย่างดี จะมอบระบบที่มีประสิทธิภาพ และความสมดุลบนความเป็นไปได้ และสามารถคาดหวังในประสิทธิภาพในการเติบโตขององค์กรได้

 

 

Sources

https://hostanalytics.com/blog/what-is-financial-forecasting-and-budgeting

https://www.thebalancesmb.com/business-budget-planning-reasons-393029

https://www.growfactor.com/blog/the-importance-of-budgeting-and-forecasting

https://www.afponline.org/ideas-inspiration/topics/articles/Details/the-point-of-business-planning-budgeting-and-forecasting

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy